osorterat

Samorganiserat

Kategori: Allmänt

PRO-föreningarna i Pitebygden höll sitt årsmöte i byagården i Jävre idag. Förutom de sedvanliga årsmötesförhandlingarna fick de trettio representanterna en rapport angående omstruktureringen av kommunens äldreomsorg där även pensionärsföreningarna har fått lämna sina åsikter.
Man diskuterade också det gemensamma arrangemanget på Svensbylijda i sommar, en ut-bildningsdag och planer på att anordna en höstfest, liknande den som ordnades på Pite Havsbad förra året.