osorterat

Offentligt

Kategori: Allmänt


Jag skulle skänka en minnesgåva till cancerfonden och det var förstås inga som helst problem. Men jag reagerade med olust inför den offentliga gåvoredovisning som hemsidan innehöll.
Där fanns bilder - även uppenbart personliga, uppgift på hur mycket man skänkt, och med namn och i vissa fall hemort utsatt. (Några var dock anonyma)
Är jag gammeldags, måste jag förlika mig med att i dessa sociala mediers tidevarv vill många göra sig synliga på ett eller annat sätt? Kanske var personerna på bilderna sjuka eller avlidna, jag vet inte. Men det gör inte saken bättre, tycker jag.