osorterat

Påskdagarna

Kategori: Allmänt


Namnet Skärtorsdag kommer av att Jesus tvättade lärjungarnas fötter före den sista måltiden. Skär betyder ren.

Långfredag firas i kristen tradition till minne av Jesu korsfästelse och död på Golgata utanför Jerusalem. 
Dagen är i Sverige en allmän helgdag och infaller fredagen närmast före påskdagen. Namnet långfredag kommer av att dagen var lång och besvärlig för Jesus och eftersom gudstjänsten var längre än andra dagar.

Påskafton är en kristen dag före helgdag, lördagen före påskdagen. Denna dag är gudstjänstfri i Svenska kyrkan. I Finland kallas dagen allmänt för påsklördag. 

Påskdagen, Uppståndelsens söndag, firas i kristen tradition till minne av Jesu uppståndelse, och infaller på söndagen i påskhelgen. 
Påskdagen infaller den första söndagen efter första metonska fullmånen som infaller på eller närmast efter vårdagjämningen, men eftersom de västliga kyrkorna och de östliga kyrkorna tillämpar olika kalendrar infaller påskhögtiden vid olika tillfällen beroende på vilken kyrka som avses.

Annandagpåsk. Berättelserna i Bibeln ger enligt Wikipedia inget stöd för att Jesus skulle ha visat sig dagen efter uppståndelsen. Men traditionen och firandet har gjort att dagen efter påskdagen kommit att bli dagen då kristna firar att Jesus visar sig.

Källa Wikipedia 

Kommentera inlägget här: